Auslander beg

Wêneyê Pirtûkê

Auslander beg

Zanyarîyên Pirtûkê

Card image cap
  • Nivîskar: Helîm Yûsiv
  • Dema Weşanê: Befranbar 1, 2011
  • Weşanxane: Lis
  • Dîtin: 1206
Parve bike:

Naveroka pirtûkê

- Yade, va ye min meaşe xwe stend. Penc hezar wereqe dike, yani du caran li meaşe laye cirane me ye muhendise. Meha be, ez e hinek pere ji we re bişinim. Diya wi ji ji hemu pireken ciranan re digot: - Hema lawe min giha negina Elmanya, li we dere buye beg. Maşele wek paşayeki diji, we meha be ji komek pere ji me re bişine. Auslander Beg li Hayim, him li benda bersive bu, him ji li benda sere mehe bu ji bo meaş. Bersiv nedihat, le sere mehe dihat. Ev deh sal in ku diya wi li benda wi ye da ku hineki ji meaşe xwe je re bişine.


Parve bike: